Teflon PTFE

PTFE – to fluoropolimer powszechnie znany jako teflon. Jedną z najważniejszych cech PTFE jest jego wyjątkowo mała swobodna energia powierzchniowa, dzięki czemu ma on dobre właściwości smarujące oraz nie przywierają do niego żadne zanieczyszczenia. Inną ważną właściwością teflonu PTFE jest jego wysoka odporność chemiczna. Praktycznie nie reaguje on z niczym ani w niczym się nie rozpuszcza, nawet w stężonym kwasie fluorowodorowym, do którego przechowywania jest wykorzystywany.

 

PTFE charakteryzuje się w szczególności:

 • wysoką odpornością na różnego rodzaju środki chemiczne
 • dużą odpornością na niskie i wysokie temperatury (od -200 do 250*C pracy ciągłej)
 • Posiada niski współczynnik tarcia co przekłada się na wysokie właściwości ślizgowe
 • Wysoką gęstością
 • Wysokie właściwości izolacyjne

Z uwagi na swoje właściwości fizykomechaniczne, PTFE teflon ma szerokie zastosowanie w wielu branżach, w szczególności takich jak:

 • branża chemiczna
 • branża maszynowa
 • branża spożywcza
 • branża elektryczna

 

Teflon PTFE najczęściej występuje w postaci:

 • Prętów
 • Tulei
 • Rur
 • płyt