Poliuretan PU

Poliuretan spotykany często także pod nazwą skrótową PU/PUR, powstaje w wyniku poliaddycji związków posiadających w swojej strukturze izocyjaniany, ze związkami posiadającymi odpowiednią ilość grup hydroksylowych lub aminowych. Niezaprzeczalną zaletą poliuretanów jest możliwość dostosowania ich właściwości do danej aplikacji przez zmianę metody przetwórczej lub parametrów procesu. Prowadzi to do otrzymania materiałów o bardzo zróżnicowanych właściwościach wpisujących się w szeroki wachlarz wielu gałęzi przemysłu. Poliuretan występuje w postaci włókien elastycznych, klejów, pianek, powłok, czy wreszcie części technicznych z elastomerów, w których produkcji się specjalizujemy.

Wśród elastomerów poliuretanowych dużą część wyrobów stanowią koła poddawane wysokim obciążeniom, okładziny trudnościeralne, wałki (m.in. : klejarskie, lakiernicze, dociskowe, ciągnące czy prowadzące), skrobaki, koła, rolki oraz inne części techniczne stanowiące elementy wyposażenia maszyn przemysłowych.

Poliuretan PU, charakteryzuje się:

  • wysoką elastycznością w szerokim zakresie twardości,
  • wysoką odpornością na ścieranie, przecinanie i rozrywanie,
  • wysoką absorbcją energii, dobrym tłumieniem hałasu,
  • zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne (temperatura, UV, ozon itp.)
  • dobrą odpornością na oleje mineralne, benzynę, kwasy, zasady, alkohole i inne chemikalia,
  • dobrą przyczepnością do metali oraz innych materiałów,
  • odpornością na mikroorganizmy,
  • możliwością nadania właściwości antystatycznych